هم اندیشی دانشگاه های آزاد اسلامی مرکزی
hamandishimarkazi.blogfa.com


گروهبندی استادان محترم شرکت کننده در کارگاه های دانش افزایی 


به استحضار استادان محترم شرکت کننده در کارگاه های دانش افزایی تیرماه سال 1393 در
مشهد مقدس می رساند که گروهبندی کارگاه ها به شرح زیر می باشد، اما قبل از ملاحظه
لیستها نکات زیر را در نظر داشته باشید: 


1.با عنایت به آنکه بسیاری از همکاران برخی از موضوعات کارگاه ها را قبلاً گذرانده بودند لذا
گروهبندی آنان بر همان اساس انجام شده است که البته اگر در این خصوص اشتباهی صورت
گرفته به این معنی که نام استادی در گروه و موضوعی درج شده که قبلاً گذرانده است
بلافاصله مراتب را از طریق همین وبلاگ و ذیل همین اطلاعیه از قسمت (نظر دهید)
به ما منعکس فرمایید تا اصلاح لازم انجام شود. 


2.همکارانی که در پیشنهاد عناوین آنها دو عنوان اخلاق حرفه ای و تعلیم و تربیت اسلامی با هم
پیشنهاد شده بود فقط در یکی از این دو گروه شرکت داده شده اند و موضوع دوم را دفتر هم
اندیشی برای آنان برگزیده است. 


3.محدودیت ها در گروهبندی به گونه ای است که به نظر می رسد اساساً امکان جابجایی وجود
نداشته باشد اگر چه چنانچه پیشنهادی در باره جابجایی ارائه گردد قابل بررسی خواهد بود.


4.اگر مشخصات برخی از همکاران اشتباه درج شده است عمدتاً بدلیل ناخوانا بودن و یا بدخطی
لیست دریافتی از دانشگاه های مربوط بوده است لذا ضمن عذرخواهی از این همکاران
خواهشمند است مراتب را از طریق قسمت (نظر بدهید) به ما منعکس تا
اصلاح لازم صورت گیرد. 


5.همکارانی که به همراه همسرانشان با هم در کارگاهها شرکت کرده اند و دارای فرزند
خردسال بودند به گونه ای برنامه ریزی شده است که هر دو همزمان در کارگاه نباشند
لذا اگر موردی این مطلب لحاظ نشده مراتب را اعلام تا مورد بررسی قرار گیرد. 


6.سعی شده است انتخاب همکاران و یا لااقل یکی از انتخابهای همکاران در گروهبندی در نظر
گرفته شود.

7.برنامه ریزی برای صبح و عصر اجتناب ناپذیر است چون اگر از هر دو وقت صبح و عصر استفاده
نمی شد هم احتمال تلاقی کارگاه ها برای برخی از استادانی که موضوعاتی را قبلاً گذرانده اند
پیش می آمد و هم فضای اجرای کارگاه در محل هتل مورد نظر کفایت اجرای
همزمان 5 کارگاه را نداشته است.

8.نام هر استاد باید در دو موضوع از کارگاهها باشد لذا چنانچه نام استادی در کمتر یا بیشتر از دو عنوان کارگاهی ذکر شده است لطفا مراتب را جهت اصلاح اعلام فرمایید.


9.نظرات و پیشنهادات خود را از طریق قسمت (نظر بدهید) ذیل همین اطلاعیه
به ما منعکس فرمایید.

 

عنوان کارگاه: اخلاق حرفه ای (گروه 1)

مدرس کارگاه: دکتر ایمانی مقدم

روزهای کارگاه: از 11 تیر تا 19 تیر

ساعت کارگاه: 16 تا 17:30

ردیف نام                         نام خانوادگی      نام دانشگاه        
1 فاطمه قهرمانی واحد اراک
2 مریم محمدی سیانی پیام نور
3 سیدسعادت اله صالحی ساداتی واحد اراک
4 رضا تاجیک علوم پزشکی
5 حسن سبیلان اردستانی واحد اراک
6 مرتضی موسوی واحد اراک
7 سمانه غنی واحد اراک
8  فاطمه شفیعی واحد اراک
9 کبری میرکمالی  واحد اراک
10  محمد بیات  علوم پزشکی
11  مجید علوی واحد اراک 
12  مرتضی قاسمی واحد اراک 
13  حمید آزادگان قمی واحد اراک 
14 ساسان ساکی  واحد اراک
15 بهروز شجاعی سعدی  واحد اراک
16  مهری رحمانی پیام نور
17 محمد بیات علوم پزشکی
18 عصمت محمدی نسب واحد اراک
19  علی اسکندری واحد فراهان 
20  عباس شمسی  واحد خمین
21  ... غزنوی راد علوم پزشکی
22  ..  ..  ..
23  .. .. ..
24  ..  ..  ..

 

عنوان کارگاه: اخلاق حرفه ای (گروه 2)

مدرس کارگاه: دکتر ایمانی مقدم

روزهای کارگاه: از 11 تیر تا 19 تیر

ساعت کارگاه:   17:30 تا 19

ردیف نام نام خانوادگی نام دانشگاه       
1 حسن خیری واحد نراق
2 مرتضی انصاری واحد نراق
3 سیدمهدی جلالی واحد نراق
4 محمدحسین پوریانی واحد نراق
5 وحیدرضا هدایتی واحد نراق
6 هادی جعفری منش علوم پزشکی
7 کبری عباسی نیا علوم پزشکی
8 حسین دیباچی واحد اراک
9 محمد عارف واحد اراک
10 داریوش مختاری واحد اراک
11 محمد ارجمندزادگان علوم پزشکی
12 شاهین یحیی نژاد پیام نور
13 بتول مرتضوی پیام نور
14 سیما عباسی پیام نور
15 عباس حکیمی پیام نور
16 حمیدرضا امینی پیام نور
17 محمدرضا  حقگو واحد فراهان
18 محمدمهدی قوامی واعظ پیام نور
19 مهین  محمدی واحد فراهان
20 عاطفه امینیان دهکردی علوم پزشکی
21 آتنا سلیمانی واحد فراهان
22 .. .. ..
23 .. .. ..
24 .. .. ..

 

عنوان کارگاه: تعلیم و تربیت اسلامی (گروه 1)

مدرس کارگاه: دکتر حیدری

روزهای کارگاه: از 11 تیر تا 19 تیر

ساعت کارگاه: 9 تا 10:30

ردیف نام             نام خانوادگی         نام دانشگاه      
1 طاهره مؤمنی اصفهانی واحد اراک
2 کبری میرکمالی واحد اراک
3 حسین مظاهری واحد اراک
4 سمیه عزیزی واحد اراک
5 علی فرقانی ها واحد اراک
6 فاطمه عزیزمحمدی واحد اراک
7 بابک اسدی واحد اراک
8 فاطمه هومانی واحد اراک
9 حسین منصوری یاراحمدی واحد اراک
10 فاطمه قنبری واحد اراک
11 مژگان زنده دل دانشگاه اراک
12 پگاه مطوری پور علوم پزشکی
13 محمدصادق رجایی علوم پزشکی
14 زینب علیزاده علوم پزشکی
15 پروانه عسگری علوم پزشکی
16 منصوره محمودی علوم پزشکی
17 نسرین روزبهانی علوم پزشکی
18 اعظم کرامی علوم پزشکی
19 سعید حاجی هاشمی علوم پزشکی
20  .. .. ..
21  ..  ..  ..
22  .. .. ..
23 .. ..  ..
24  ..  ..  ..عنوان کارگاه: تعلیم و تربیت اسلامی (گروه 2)

مدرس کارگاه: دکتر حیدری

روزهای کارگاه: از 11 تیر تا 19 تیر

ساعت کارگاه: 10:30 تا 12

ردیف نام          نام خانوادگی         نام دانشگاه          
1 آذر پاکدامن واحد ساوه
2 علیرضا علیزاده مقدم واحد ساوه
3 ملک محمد فرخزاد واحد ساوه
4 آزاده فرقدانی واحد ساوه
5 بهرام کیوانی واحد ساوه
6 الهه قره خانی واحد ساوه
7 غلامرضا خلج واحد ساوه
8 یوسف گنج دانش واحد ساوه
9 امیرمسعود صفری پیام نور
10 مریم صدرنیا پیام نور
11 بهارک ترخونی پیام نور
12 فاطمه عبدلی پیام نور
13 علی یونسی پیام نور
14 بهناز حسینی پیام نور
15 طیبه بساکی پیام نور
16 احمدرضا احمدی پیام نور
17 نادیا آقارضایی پیام نور
18 رضا نجاری پیام نور
19 مسعود خدیمی پیام نور
20 مهدیه رضایی پیام نور
21 .. .. ..
22 .. .. ...
23 .. .. ..
24 .. .. ..

 

عنوان کارگاه: معرفت شناسی دینی (گروه 1)

مدرس کارگاه: دکتر مظفری

روزهای کارگاه: از 11 تیر تا 19 تیر

ساعت کارگاه: 16 تا  17:30

ردیف نام            نام خانوادگی         نام دانشگاه          
1 محمد محسنی واحد اراک
2 حسن خیری واحد نراق
3 حسین منصوری یاراحمدی واحد اراک
4 مرتضی انصاری واحد نراق
5 حمیدرضا کریمی واحد اراک
6 زهرا داراب واحد اراک
7 علی کسروی واحد اراک
8 .. .. ..
9 داریوش مختاری واحد اراک
10 محسن ایزدیار واحد اراک
11 اعظم ساداتی خمین
12 اصغر نوروزی محلات
13 بتول مرتضوی پیام نور
14 مریم صدرنیا پیام نور
15 علی یونسی پیام نور
16 بهناز حسینی پیام نور
17 طیبه بساکی پیام نور
18 احمدرضا احمدی پیام نور
19 رضا نجاری پیام نور
20 سیدمهدی جلالی واحد نراق
21 محمدحسین پوریانی واحد نراق
22 وحیدرضا هدایتی واحد نراق
23 .. .. ..
24 .. . ..

 

عنوان کارگاه: معرفت شناسی دینی (گروه 2)

مدرس کارگاه: دکتر مظفری

روزهای کارگاه: از 11 تیر تا 19 تیر

ساعت کارگاه: 17:30  تا  19

ردیف نام               نام خانوادگی           نام دانشگاه          
1 فاطمه قهرمانی واحد اراک
2 محمدعلی نجات پیام نور
3 جواد جواهری علوم پزشکی
4 پگاه مطوری علوم پزشکی
5 عصمت محمدی نسب واحد اراک
6 محمد خلیلی درمنی واحد خمین
7 داود مدنی واحد خمین
8 ناصر حاجی شریفی واحد خمین
9 مرتضی موسوی واحد اراک
10 سمانه غنی واحد اراک
11 فاطمه شفیعی واحد اراک
12 محبوبه فهیم کلام واحد اراک
13 فرشید خجسته واحد اراک
14 زهره جعفری واحد اراک
15 سمیه عزیزی واحد اراک
16 علی مهاجر واحد اراک
17 مجید علوی واحد اراک
18 مجید حق وردی واحد اراک
19 طاهره مؤمنی اصفهانی واحد اراک
20 امیرمسعود صفری پیام نور
21 مهدیه رضایی پیام نور
22 .. .. ..
23 .. .. ..
24 .. .. ..

 

عنوان کارگاه: تاریخ علم و تمدن اسلامی (گروه 1)

مدرس کارگاه: دکتر خسروی

روزهای کارگاه: از 11 تیر تا 19 تیر

ساعت کارگاه: 16  تا  17:30

ردیف نام             نام خانوادگی          نام دانشگاه           
1 محمدمهدی قوامی واعظ پیام نور
2 محمدرضا حقگو واحد فراهان
3 مهین محمدی واحد فراهان
4 سعید حاجی هاشمی علوم پزشکی
5 آتنا سلیمانی واحد فراهان
6 محمد عارف واحد اراک
7 علی مهاجر واحد اراک
8 نوراله عبدی واحد اراک
9 حمید ترنج زر واحد اراک
10 عباس احمدی واحد اراک
11 عباس حکیمی پیام نور
12 اعظم مرجانی واحد اراک
13 حسین دیباچی واحد اراک
14 محمدصادق رجایی علوم پزشکی
15 مهری رحمانی پیام نور
16 .. .. ..
17 .. .. ..
18 کبری عباسی نیا علوم پزشکی
19 زینب علیزاده علوم پزشکی
20 پروانه عسگری علوم پزشکی
21 .. .. ..
22 .. .. ..
23 .. .. ..
24 .. .. ..

 

عنوان کارگاه: تاریخ علم و تمدن اسلامی (گروه 2)

مدرس کارگاه: دکتر خسروی

روزهای کارگاه: از 11 تیر تا 19 تیر

ساعت کارگاه: 17:30 تا  19

ردیف نام              نام خانوادگی               نام دانشگاه        
1 علی کسروی واحد اراک
2 سیدسعادت اله صالحی ساداتی واحد اراک
3 آذر پاکدامن واحد ساوه
4 علیرضا علیزاده مقدم واحد ساوه
5 ملک محمد فرخزاد واحد ساوه
6 آزاده فرقدانی واحد ساوه
7 بهرام کیوانی واحد ساوه
8 الهه قره خانی واحد ساوه
9 غلامرضا خلج واحد ساوه
10 یوسف گنج دانش واحد ساوه
11 اصغر نوروزی واحد محلات
12 عباس شمسی واحد خمین
13 ... غزنوی راد علوم پزشکی
14 علی اسکندری واحد فراهان
15 .. .. ..
16 مریم محمدی سیانی پیام نور
17 فاطمه عبدلی پیام نور
18 نادیا آقارضایی پیام نور
19 علی فرقانیها واحد اراک
20 فاطمه هومانی واحد اراک
21 .. .. ..
22 .. .. ..
23 .. .. ..
24 .. .. ..

 

عنوان کارگاه: اندیشه سیاسی اسلام (گروه 1)

مدرس کارگاه: دکتر امیدی

روزهای کارگاه: از 11 تیر تا 19 تیر

ساعت کارگاه: 9 تا 10:30

ردیف نام               نام خانوادگی           نام دانشگاه        
1 محمد خلیلی درمنی واحد خمین
2 ناصر حاجی شریفی واحد خمین
3 داود مدنی واحد خمین
4 زهره جعفری واحد اراک
5 محبوبه فهیم کلام واحد اراک
6 فرشید خجسته واحد اراک
7 مجید حق وردی واحد اراک
8 .. .. ..
9 مرتضی قاسمی واحد اراک
10 حمید آزادگان قمی واحد اراک
11 ساسان ساکی واحد اراک
12 بهروز شجاعی سعدی واحد اراک
13 نوراله عبدی واحد اراک
14 حمید ترنج زر واحد اراک
15  .. ..  ..
16 عباس احمدی واحد اراک
17 مسعود خدیمی پیام نور
18 حسن سبیلان اردستانی واحد اراک
19 .. .. ..
20 اعظم مرجانی واحد اراک
21 حمیدرضا امینی پیام نور
22 بهارک ترخونی پیام نور
23 .. .. ..
24 .. .. ..

 

عنوان کارگاه: اندیشه سیاسی اسلام (گروه 2)

مدرس کارگاه: دکتر امیدی

روزهای کارگاه: از 11 تیر تا 19 تیر

ساعت کارگاه: 10:30 تا 12

ردیف نام             نام خانوادگی           نام دانشگاه         
1 حمیدرضا کریمی واحد اراک
2 زهرا داراب واحد اراک
3 محسن ایزدیار واحد اراک
4 بابک اسدی واحد اراک
5 محمد محسنی واحد اراک
6 مژگان زنده دل دانشگاه اراک
7 اعظم ساداتی واحد خمین
8 هادی جعفری منش علوم پزشکی
9 جواد جواهری علوم پزشکی
10 فاطمه عزیزمحمدی واحد اراک
11 فاطمه قنبری واحد اراک
12 عاطفه امینیان دهکردی علوم پزشکی
13 رضا تاجیک علوم پزشکی
14 منصوره محمودی علوم پزشکی
15 نسرین روزبهانی علوم پزشکی
16 اعظم کرامی علوم پزشکی
17 محمد بیات علوم پزشکی
18 محمد ارجمندزادگان علوم پزشکی
19 شاهین یحیی نژاد پیام نور
20 سیما عباسی پیام نور
21 حسین مظاهری واحد اراک
22 محمدعلی نجات پیام نور
23 .. .. ..
24 .. .. ..

 

 

[ پنجشنبه 1393/03/22 ] [ 15:32 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

قابل توجه استادان متقاضی شرکت 

در کارگاه های دانش افزایی مشهد مقدس

تیرماه ۱۳۹۳

۱.استادانی که حضورشان در کارگاه هایی قطعی شده است از طریق

 پیامک به آنها ابلاغ شده است.

۲.اگر چه در اطلاعیه قبلی اعلام شده بود کارگاه ها در دو مرحله برگزار

می شود اما بدین وسیله اصلاح می گردد که کارگاه ها فقط در یک

مرحله به شرح زیر برگزار می شود:

پذیرش در هتل مشهد روز سه شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۳

ترک هتل در پایان کارگاه ها روز  جمعه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۳ خواهد بود

۳.همه شرکت کنندگان در کارگاه الزاماْ باید در تاریخهای مذکور و در هتلی

که دانشگاه با آن قرارداد منعقد نموده حضور داشته باشند لذا ورود

دیرتر از زمان تعیین شده و یا خروج زودتر از آن علاوه بر آنکه هزینه ها

به طور کامل از همکاران اخذ خواهد شد گواهی کارگاه نیز صادر

نخواهد شد.

۴.باعنایت به محدودیت در تعداد ظرفیت بلیط قطارها توصیه می شود

همکارانی که قصد مسافرت با قطار را دارند هر چه زودتر نسبت به تهیه

بلیط خود و همراهانشان اقدام فرمایند.

۵.چنانچه از شرکت در کارگاه منصرف شده اید خواهشمند است حداکثر

تا ساعت ۱۰ صبح شنبه مورخ ۱۷/خرداد/۹۳ از طریق همین وبلاگ

قسمت (نظربدهید) و یا از طریق سامانه پیامک هم اندیشی اطلاع دهید

تا از همکاران ذخیره دعوت شود.

۶.با عنایت به هماهنگی با مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مقرر گردید هزینه اقامت و برگزاری کارگاه ها مربوط به استادان از

سوی واحد پرداخت شود و هزینه همراهان بعد از محاسبه و قطعی

شدن طی شش قسط از حقوق استادان کسر گردد. ضمنا برآورد

اولیه حکایت از آن دارد که هزینه هر همراه بزرگسال حدود ۶۰۰ هزار

تومان باشد.

 

[ پنجشنبه 1393/03/15 ] [ 12:40 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

ثبت نام اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

جهت شرکت در اردوی یک روزه اطراف اراک - خردادماه ۹۳

پیرو اطلاعیه قبلی همکاران ارجمندی که تمایل به شرکت در اردوی یک روزه فرهنگی - تفریحی دارند حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه جاری نسبت به ارسال اطلاعات زیر از طریق قسمت {نظر بدهید} ذیل همین اطلاعیه اقدام فرمایید:

تذکر: اردوی مذکور در یکی از محل های پنجعلی یا باغک شازند برگزار خواهد شد.

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشکده مربوط

شماره تلفن همراه

همسر به همراه دارید؟

اسامی فرزندان با ذکر سن آنان

دارای مقاله در محورهای اعلام شده قبلی هستید؟

کدامیک از تاریخهای زیر را ترجیح می دهید؟

الف)سه شنبه ۶ خرداد همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

ب)دوشنبه ۲۶ خرداد

ج)بند الف یا ب فرقی ندارد.

[ یکشنبه 1393/02/14 ] [ 17:11 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی

دانشگاه های آزاد اسلامی اراک

دفتر هم اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی

با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

برگزار می کند

با عنایت به آنکه مقرر است در خرداد ماه سال جاری (۱۳۹۳) نشست علمی ـ فرهنگی طی اردویی یک روزه در اطراف اراک (احتمالاْ منطقه پنجعلی) برگزار گردد و یکی از برنامه های پیش بینی شده در این نشست، ارائه مقالات از سوی اعضای محترم هیأت علمی راجع به محورهای زیر می باشد، لذا بدین وسیله از تمامی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی اراک جهت همکاری و مشارکت در این برنامه علمی ـ فرهنگی دعوت به عمل می آید.

ضمنا یادآور می شود اگر نوشته هایی از سوی همکاران ارجمند ارائه شود که در قالب و ساختار مقالات علمی هم نباشد در صورت تأیید کمیته داوران نشست در مجموعه مقالات چاپ و منتشر خواهد شد.

محورهای مورد نظر جهت تدوین مقالات:

الف)اخلاق حرفه ای ناظر به جنبه های علمی استاد

ب)اخلاق حرفه ای ناظر به جنبه منش و رفتاری استاد

ج)اخلاق حرفه ای ناظر به ارتباط استاد با دانشجو و همکاران

د)وظایف اخلاقی و تربیتی استاد

ه)نقش الگوسازی و معرفی آن در تعلیم و تربیت دانشجویان

و)اخلاق حرفه ای ناظر به فعالیت های پژوهشی

استادان ارجمند می توانند با طراحی عنوان مقاله ای متناسب با یکی از محورهای مذکور، نسبت به تدوین و ارائه مقالات خود با در نظر داشتن توضیحات و شیوه نامه ذیل اقدام نمایند:

1.مقالات ارسالي بايد از ساختار علمي برخوردار باشد، يعني داراي عنوان، مشخصات نويسنده، چکيده، کليدواژه‌ها، مقدمه، بدنة اصلي، نتيجه‌گيري و فهرست منابع (در انتهاي مقاله) باشد.

2.عنوان مقاله گويا، رسا و ناظر به محتواي مقاله باشد.

3.چکيده فارسي در 150 کلمه تنظيم شود.

3.چکيده بايد شامل: بيان مسأله، هدف پژوهش و اشاره به چگونگي روش پژوهش و يافته‌هاي مهم پژوهش در حد اختصار باشد. در چکيده از طرح فهرست مباحث يا مرور بر آنها، ذکر ادله، ارجاع به مآخذ خودداري شود.

4.کليدواژه‌ها شامل حداکثر پنج واژة کليدي مرتبط با محتوا که ايفاکنندة نقش نماية موضوعي مقاله باشد.

5.در مقدمة مقاله، مسئله بيان شود؛ به پيشينة پژوهش در مسئله اشاره شود؛ ضرورت پژوهش در مسئله بيان گردد؛ به هدف و نيز روش تحقيق اشاره شود و مفاهيم و اصطلاحات اساسي مقاله تعريف گردد.

6.در بدنه اصلي مقاله لازم است، نکات ذيل رعايت شود:

الف. پيكرة مطالب در قالب محورهاي مشخص تقسيم‌بندي و سامان داده شود.

ب. نكات مقدماتي، مباني و پيش‌فرض‌هاي مسئله، درحد ضرورت بيان گردد.

ج.  امانتداري در نقل قول‌ها كاملاً رعايت شود.

د. نقل قول‌هاي مستقيم داخل گيومه گذاشته شود و در پاورقي به مآخذ مربوط مستقيماً (بدون ر.ک:) ارجاع داده شود.

ﻫ.نقل‌هاي مضموني و محتوايي در گيومه نيايد، اما هنگام ارجاع به منبع مربوط، حتما از علامت «ر.ك:» استفاده شود.

پاورقي: كلية ارجاعات در پاورقي ذكر شود و نحوة ارجاع به صورت زير باشد:

كتاب: نام‌خانوادگي و نام نويسنده، نام كتاب، (نام مترجم)، شمارة جلد، شمارة صفحه يا صفحات.

مقاله: نام‌خانوادگي و نام نويسنده، عنوان مقاله، (نام مترجم)، عنوان مجله، سال و شماره، شمارة پياپي، شمارة صفحه يا صفحات.

نشاني آيات: نشاني آيات قرآن پس از ذكر آيه در داخل متن، به صورت «(نام سوره: شماره آيه)» ذكر شود.

نتيجه‌گيري: نتيجه بيانگر يافته‌هاي تحقيق است كه به صورت گزاره‌هاي خبري مختصر بيان مي‌گردد، و از ذكر بيان مسئله، مباحث مقدماتي، بيان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال، در اين قسمت خودداري شود.

فهرست منابع: اطلاعات كتاب‌شناختي كامل منابع و مآخذ تحقيق (اعم از فارسي، عربي و لاتين) در انتهاي مقاله بر حسب نوع منبع به صورت زير تنظيم گردد.

كتاب: نام‌خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان كتاب، نام مترجم، مصحح يا محقق، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، تاريخ انتشار.

مجله: نام‌خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان مقاله، نام مترجم، نام مجله، سال و شماره، شماره پياپي.

 

د) يادآوري

مقالات در حداقل 10 و حداکثر 20 صفحه A4   تنظیم شود.

حق رد يا قبول و نيز ويرايش مقالات براي دبيرخانة نشست علمی ـ فرهنگی محفوظ است.

مقالات پذيرفته‌شده، در کتاب مجموعه مقالات نشست علمی ـ فرهنگی در صورت تأييد چاپ خواهد شد. شرکت در نشست علمی ـ فرهنگی مذکور و همچنین چاپ مقالات برگزیده در مجموعه مقالات، به عنوان فعالیت فرهنگی همکاران تلقی شده و جهت ارتقاء از امتیاز برخوردار خواهد بود.

مطالب مقالات مبيّن آراي نويسندگان آنهاست و مسئوليت آن نيز بر عهده آنهاست.

مقالات دريافتي و فايل‌هاي نرم‌افزاري در صورت تأييد يا عدم تأييد بازگردانده نمي‌شود.

حداکثر مهلت ارسال مقالات پایان اردیبهشت ۱۳۹۳ می باشد.

در ارسال مقالات مشخصات کامل نویسنده اعم از نام و نام خانوادگی، آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه دانشگاهی، رشته تحصیلی، نام دانشگاه، شماره تلفن همراه ثابت و همراه، نشانی الکترونیکی (ایمیل) ذکر شود.

استادان ارجمند می توانند مقالات تدوین شده را در مهلت مقرر از طریق نشانی الکترونیکی زیر ارسال کنند.

hamandishi.arak@yahoo.com

ضمنا یادآور می شود اگر نوشته هایی از سوی همکاران ارجمند ارائه شود که در قالب و ساختار مقالات علمی هم نباشد در صورت تأیید کمیته داوران نشست در مجموعه مقالات چاپ و منتشر خواهد شد.

[ جمعه 1393/01/29 ] [ 21:10 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

نکات زیر به اطلاع همکاران محترم شرکت کننده در کارگاه

دانش افزایی دیماه در مشهد مقدس می رساند:

۱.ایاب و ذهاب همکاران به مشهد مقدس که قبلا اعلام شده بود با اتوبوس خواهد بود با پیگیری معاونت محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اراک بلیط قطار تهیه شده است لذا:

الف)شرکت کنندگان مرحله اول که همکاران دانشگاه آزاد اسلامی اراک و دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر اراک هستند باید ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۱۵ دیماه در راه آهن اراک حضور یابند و ساعت حرکت قطار به سمت مشهد ۱۷:۴۵ می باشد بازگشت این همکاران عصر پنجشنبه ۱۹ دیماه با قطار از مشهد مقدس به تهران خواهد بود و برای مسیر تهران به اراک اتوبوس تدارک دیده خواهد شد.

ب)شرکت کنندگان مرحله دوم که همکاران دانشگاه های آزاد اسلامی واحد محلات و جاسب و آشتیان و کمیجان هستند روز چهارشنبه مورخ ۱۸ دیماه با قطار ساعت ۲۱:۱۵ از تهران به مشهد عزیمت خواهند کرد و در خصوص عزیمت از شهر محل اقامت تا تهران همکاران باید با واحدهای مربوط هماهنگ نمایند. بازگشت این همکاران با قطار مشهد به اراک عصر روز یکشنبه ۲۲ دیماه خواهد بود.

۲.محل اقامت همکاران در مشهد مقدس، هتل چهار ستاره عماد واقع در میدان طبرسی خیابان نوغان ۳۵۰ متری حرم مطهر خواهد بود که همکاران محترم جهت آشنایی بیشتر با هتل محل اقامت می توانند به سایت http://www.emadhotel.com/ مراجعه فرمایند.

 ۳.همکاران محترم شرکت کننده در مرحله اول کارگاه ها در قالب دو گروه به شرح زیر خواهند بود:

نام و نام خانوادگی همکاران گروه (الف)

نام و نام خانوادگی همکاران گروه (ب)

محمدرضا  مهرآیین

محمدصادق  حری

فرزاد نوابخش

ایرج  نوری

ژیلا مشهدی

حبیب اله  جوانمرد

نادره سادات  نجفی زاده

مجید  رنجبر

شهرزاد  مشیدی

محمدعلی  کرامتی

راضیه  رحیمی

پیمان  غفاری

سمیرا  قیاسی

جواد  وروانی

مجتبی  مقصودی

محمد  صادقی

مجتبی  محمدی جلالی

مجید  رمضانی

سعید  فخاری

حمیدرضا  صالحی

محمدعلی  کمالی نهاد

مهدی  فرتاش

مجتبی  حیدری

...

...

...

...

...

...

...

 برنامه کارگاه های دانش افزایی مرحله اول (گروه های الف و ب)

در مشهد مقدس به شرح زیر می باشد.

لازم به ذکر است برنامه تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی اراک (در تاریخهای ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ دیماه) اجرا خواهد شد که برنامه تفصیلی آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

۱.دوشنبه مورخ ۱۶ دیماه ساعت حدود ۲۰ افتتاحیه و نشست هم اندیشی در باره انتظارات شما از نهادهای فرهنگی دانشگاه و نقد و بررسی فعالیت های فرهنگی در دانشگاه

۲.سه شنبه ۱۷ دیماه و چهارشنبه ۱۸ دیماه هر روز سه جلسه کارگاه برگزار خواهد شد. جلسه اول ساعت ۸ تا ۹:۳۰ جلسه دوم ساعت ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵ و جلسه سوم ساعت ۱۵ تا ۱۶:۱۵ خواهد بود. موضوعات کارگاه ها:

الف)اخلاق حرفه ای با اجرای جناب آقای دکتر ایمانی مقدم

ب)تاریخ علم و تمدن اسلامی با اجرای جناب آقای دکتر خسروی

لازم به ذکر است حضور همکاران در نشست افتتاحیه و هم اندیشی (که خارج از برنامه کارگاه می باشد) و نشستهای فوق برنامه دیگر با ارائه گواهی جداگانه خواهد بود. 

 

 برنامه کارگاه های دانش افزایی مرحله دوم (گروه های ج و د)

در مشهد مقدس به شرح زیر می باشد.

لازم به ذکر است برنامه تکمیلی احتمالاْ در دانشگاه آزاد اسلامی محلات (در تاریخهای دوم و سوم بهمن ماه) اجرا خواهد شد که برنامه تفصیلی آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

۱.پنج شنبه مورخ ۱۹ دیماه ساعت حدود ۲۰ افتتاحیه و نشست هم اندیشی در باره انتظارات شما از نهادهای فرهنگی دانشگاه و نقد و بررسی فعالیت های فرهنگی در دانشگاه

۲.جمعه مورخ ۲۰ دیماه و شنبه ۲۱ دیماه هر روز سه جلسه کارگاه برگزار خواهد شد. جلسه اول ساعت ۸ تا ۹:۳۰ جلسه دوم ساعت ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵ و جلسه سوم ساعت ۱۵ تا ۱۶:۱۵ خواهد بود. موضوعات کارگاه ها:

الف)اخلاق حرفه ای با اجرای جناب آقای دکتر حیدری

ب)فلسفه سیاسی اسلام با اجرای جناب آقای دکتر امیدی

لازم به ذکر است حضور همکاران در نشست افتتاحیه و هم اندیشی (که خارج از برنامه کارگاه می باشد) و نشستهای فوق برنامه دیگر با ارائه گواهی جداگانه خواهد بود. 

 

گروهبندی همکاران مرحله دوم بعد از نهایی شدن اسامی

شرکت کنندگان انجام خواهد شد.

[ چهارشنبه 1392/10/11 ] [ 18:19 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

قابل توجه متقاضیان شرکت در کارگاه های دانش افزایی دیماه و بهمن ماه 92

به اطلاع می رساند براساس تغییرات حاصل شده در برنامه کارگاه های دانش افزایی

مقرر گردید اجرای کارگاه در مشهد مقدس مقدم بر برنامه اراک باشد

براین اساس سفر مشهد در دو مرحله به شرح زیر انجام خواهد شد:

ایاب و ذهاب استادان محترم با 

قطار 

خواهد بود.

مرحله اول که گروه های الف و ب در آن شرکت خواهند داشت بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۵ دیماه ۹۲ به سمت مشهد رفت و بعد از ظهر پنج شنبه مورخ ۱۹ دیماه بازگشت خواهد بود.

(در این مرحله استادان محترم دانشگاه فرهنگیان ـ دانشگاه آزاد اسلامی فراهان ـ و دانشگاه آزاد اسلامی اراک شرکت خواهند داشت که امروز ۸ دیماه با افراد ذیربط تلفنی هماهنگ شده است.)

**********************

مرحله دوم که گروه های ج و د در آن شرکت خواهند داشت بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۸ دیماه ۹۲ رفت و بعدازظهر یکشنبه ۲۲ دیماه ۹۲ بازگشت خواهد بود.

اسامی استادان محترم این مرحله به شرح زیر اعلام می گردد.

برنامه تفصیلی کارگاه ها و گروهبندی در برنامه های مشهد مقدس

و همچنین برنامه بعد از بازگشت در اراک متعاقباْ اعلام خواهد شد.

با این ترتیب موضوع ایاب و ذهاب و پیگیری وسیله ایاب و ذهاب با نهاد خواهد بود.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سؤال:

۳۳۶۷۰۰۱۲ ـ ۰۸۶ دفتر نهاد آقای دژدار

اسامی استادان مرحله دوم اعزام به مشهد مقدس

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

نوع انتخاب

سیامک کورنگ بهشتی

آزاد جاسب

 

محمود ربانی بیدگلی

آزاد جاسب

 

حامد  عدالتی

آزاد جاسب

 

محمدرضا  فرهادی مفتخر

آزاد جاسب

 

محمد رعیت علی آبادی

آزاد جاسب

 

عبدالله  محمدی

آزاد جاسب

 

روح الله  سرافراز

آزاد کمیجان

 

علی  محمودی

آزاد کمیجان

 

حسین مرادی

آزاد آشتیان

علی  فرهادی

آزاد آشتیان

 

محمدرضا  برزگر

آزاد آشتیان

 

علی  محمدی

آزاد آشتیان

 

 

حسین بابایی

آزاد آشتیان

 

مجتبی  یزدانی

آزاد آشتیان

 

سیدمحمود  هاشمی

آزاد محلات

 

فرهاد  شفیع پور مطلق

آزاد محلات

 

گودرز  گودرزی

آزاد محلات

 

عباس  محمدطاهری

آزاد محلات

 

محمد  باقری

آزاد محلات

 

اصغر  نوروزی

آزاد محلات

 

عباس  عسگری

آزاد محلات

 

علی  محجوبی

آزاد محلات

 

حمید  ثمری

آزاد محلات

 

احمد  درمیئی

آزاد محلات

 

سعید  دهقان

آزاد محلات

 

علی محمد رجبی

آزاد محلات

 

بهنام  بابایی

آزاد محلات

 

احمد فتاحی مجمل

آزاد محلات

 

غلامعباس ذوالفقاری

آزاد محلات

 

کیوان  لؤلؤیی

آزاد محلات

 

بهرام  عابدی

آزاد محلات

 

 

 

 

[ شنبه 1392/10/07 ] [ 12:59 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]
استاد گرامی:

خواهشمند است فرم ذیل را تکمیل نموده و به ایمیل Nahadom@yahoo.com ارسال نمایید.

توضیح: روی فرم راست کلیک نموده و فرم را save نمایید.

و یا برای سهولت بیشتر فایل word فرم مذکور را از اینجا دریافت نمایید

[ چهارشنبه 1392/06/13 ] [ 11:16 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

قابل توجه استادان محترم شرکت کننده در

 کارگاه های دانش افزایی طرح ضیافت اندیشه مشهد مقدس

تیرماه 92

برنامه کارگاه های آموزشی به شرح جدول زیر اعلام می گردد:

تذکرات:

۱.تغییرات احتمالی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

۲.علاوه بر برنامه های آموزشی مندرج در جدول زیر برنامه های فرهنگی متنوع

دیگری نیز تدارک دیده شده است که البته حضور در آن

برنامه ها الزامی نیست اما حضور همکاران محترم در هر یک از آن برنامه ها

در کاردکس و سوابق فعالیت های فرهنگی آنان درج خواهد شد. 

۳.روز جمعه مورخ ۲۶ تیرماه ۹۲ برنامه کارگاه آموزشی در نظر گرفته نشده است. 

روز و تاریخ

گروه

ساعت

۱۷:۱۵ ـ ۱۶

ساعت

۱۸:۴۵ ـ ۱۷:۳۰

جمعه ۲۱ تیرماه

هر سه گروه

ــــــــ

افتتاحیه

شنبه تا پنجشنبه

۲۲ تا ۲۷ تیرماه

شنبه و یکشنبه

 ۲۹ و ۳۰ تیرماه

 

گروه الف

اندیشه سیاسی اسلام

دکتر امیدی

اخلاق حرفه ای

دکتر ایمانی مقدم

شنبه تا پنجشنبه

۲۲ تا ۲۷ تیرماه

شنبه و یکشنبه

 ۲۹ و ۳۰ تیرماه

گروه ب

تاریخ تمدن اسلام

دکتر خسروی

اندیشه سیاسی اسلام

دکتر امیدی

شنبه تا پنجشنبه

۲۲ تا ۲۷ تیرماه

شنبه و یکشنبه

 ۲۹ و ۳۰ تیرماه

گروه ج

معرفت شناسی اسلامی

دکتر مظفری

اخلاق حرفه ای

دکتر حیدری

دوشنبه ۳۱ تیرماه

هر سه گروه

اختتامیه (صبح)

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

[ شنبه 1392/04/15 ] [ 17:3 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

قابل توجه استادان محترم واحد اراک

شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه

شرکت در طرح ضیافت سال جاری فقط برای استادانی است که قبلاْ در

هیچ یک از کارگاه های دانش افزایی شرکت نکرده باشند

(کارگاه های رمضان و طرح ضیافت سال ۱۳۹۰ ـ رمضان و طرح ضیافت

سال ۱۳۹۱ ـ کارگاه های دانش افزایی بهمن ماه سال ۱۳۹۱) 

بدیهی است در صورت حضور تکراری همکاران گواهی صادر نخواهد شد.

[ چهارشنبه 1392/04/12 ] [ 13:15 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

انتخاب و اعلام اولویت

گروه مورد نظر از سوی

استادان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه

 

به استحضار همکاران ارجمند واحد اراک و واحد ساوه می رساند

با عنایت به آنکه کارگاه های دانش افزایی با عنوان طرح ضیافت

اندیشه در مشهد مقدس در سه گروه و هر گروه با دو موضوع

برگزار می شود لذا خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به

اعلام اولویت مد نظرتان از بین گروه های سه گانه زیر

از طریق انتهای همین اطلاعیه قسمت نظر بدهید اقدام فرمایید.

همکاران محترم می توانند تا دو اولویت را به ترتیب اعلام فرمایند.

همچنین اعلام می دارد امکان انتخاب یک موضوع از یک گروه و موضوع دوم از گروه

دیگر وجود ندارد.

اگر برای همکارانی حضور با استادان خاصی در یک گروه موضوعیت دارد مراتب را

اعلام تا حتی الامکان مد نظر قرار گیرد.

اولویت قرار گرفتن در هر گروه تا تکمیل ظرفیت آن گروه با کسانی است که زودتر

گروه مورد نظر خود را اعلام کرده اند.

همکاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین نیازی به انتخاب گروه ندارند

چرا که با توجه به موضوعات کارگاه هایی که قبلا گذرانده اند گروه الف

برای آنان در نظر گرفته شد.

 

گروه الف

اندیشه سیاسی اسلام  ـ حجة الاسلام دکتر امیدی

اخلاق حرفه ای حجة الاسلام دکتر ایمانی مقدم

استادانی که تاکنون این گروه را انتخاب کرده اند:

۱.حسین  منصوری یاراحمدی از واحد اراک دکترای کشاورزی

۲.علی مهاجر از واحد اراک ـ مرکز مهاجران فوق لیسانس مکانیک

۳.علی نیازی از واحد اراک دکترای شیمی تجزیه

۴.آتیسا  یزدانی پور از واحد اراک فوق لیسانس شیمی آلی

۵.ابوالقاسم بابایی از واحد خمین فوق لیسانس برق

۶.حسین داودی از واحد خمین دانشجوی دکترای مشاوره

۷.زهرا  ساداتی از واحد خمین دانشجوی دکترای ریاضی

۸.داود خلیلی از واحد خمین فوق لیسانس ژنتیک

۹.حسن  حیدری از واحد خمین دکترای مشاوره

۱۰.حمید پایگذار از واحد خمین فوق لیسانس کامپیوتر

۱۱.اکبر رجبی از واحد خمین دانشجوی دکترای حقوق جزا

۱۲.سمیرا  گلخندان از واحد خمین دانشجوی دکترای حقوق جزا

۱۳.آذر مسلمی از واحد خمین فوق لیسانس حسابداری

۱۴.مریم رضی از واحد خمین دانشجوی دکترای برق

۱۵.فرشید خجسته از واحد اراک دکترای ریاضی

۱۶.طاهره مؤمنی اصفهانی از واحد اراک فوق لیسانس شیمی

۱۷.حمید مدنی از واحد اراک دکترای زراعت

۱۸.سیدمهدی نبئی از واحد اراک فوق لیسانس باغبانی

۱۹.مریم  یارمحمدتوسکی از واحد اراک دکترای جامعه شناسی

۲۰.علی عباسی از واحد اراک فوق لیسانس مکانیک

۲۱.جمال جنابی از واحد اراک فوق لیسانس مکانیک

۲۲.سیداسحاق  آقامیری از واحد ساوه فوق لیسانس متالوژی

۲۳.علیرضا  خراسانی از واحد اراک فوق لیسانس برق

۲۴.رامین  زارع از واحد اراک فوق لیسانس بهداشت و ایمنی

 

***********************

گروه ب

تاریخ تمدن اسلام ـ دکتر خسروی

اندیشه سیاسی اسلام ـ حجة الاسلام دکتر امیدی

استادانی که تاکنون این گروه را انتخاب کرده اند:

۱.احمد رحیمی راد از واحد ساوه دکترای فیزیک

 ۲.کاظم گرام از واحد اراک دکترای مشاوره

۳.ویدا  نصرتی از واحد اراک فوق لیسانس علوم ارتباطات

۴.احمدرضا  عزیزسلطانی از واحد اراک فوق لیسانس مهندسی هسته ای

۵.عسگر اکبری از واحد اراک فوق لیسانس اطلاعات و دانش

۶.بهزاد هاشمی از واحد اراک دکترای زبان فرانسه

۷.راضیه رحیمی از واحد اراک دکترای کشاورزی

۸.احمد سرلک از واحد اراک دانشجوی دکترای اقتصاد

۹.الهام  مزینان از واحد اراک فوق لیسانس کامپیوتر

۱۰.علی احتشام از واحد ساوه فوق لیسانس حسابداری

۱۱.مجید پورعبدالله از واحد ساوه فوق لیسانس متالوژی

۱۲.فاطمه کیانی  از واحد ساوه فوق لیسانس تربیت بدنی

۱۳.علیرضا زمانی نوری از واحد ساوه دکترای عمران

۱۴.محمدحسن  مرادی از واحد ساوه دکترای برق

۱۵.معصومه گودرزی از واحد ساوه فوق لیسانس فیزیک

۱۶.زینب محمدزاده از واحد ساوه دکترای زیست شناسی

۱۷.ابوالحسن نجفی از واحد ساوه فوق لیسانس مواد

۱۸.رحیم  طاهر از واحد ساوه دکترای ادبیات فارسی

۱۹.مهدی  خوئینی از واحد ساوه فوق لیسانس سرامیک

۲۰.سلیمان مجیدی از واحد ساوه فوق لیسانس فیزیک

۲۱.منصوره  کاظمی منش از واحد ساوه دکترای ریاضی

۲۲.سیدمیثم  ابراهیمی از واحد ساوه فوق لیسانس الکترونیک

۲۳.علی اصغر  غلامی از واحد ساوه فوق لیسانس ریاضی

۲۴.فاطمه تیموری از واحد ساوه

 

***********************

گروه ج

معرفت شناسی دینی ـ حجة الاسلام دکتر مظفری

اخلاق حرفه ای ـ دکتر حیدری

استادانی که تاکنون این گروه را انتخاب کرده اند:

۱.علیرضا  مطهری از واحد ساوه فوق لیسانس مکانیک

۲.داراب نبی زاده از واحد اراک فوق لیسانس معارف و الهیات

۳.غلامرضا  خلج از واحد ساوه فوق لیسانس متالوژی

۴.امیرحسین  محمدداودی از واحد ساوه دکترای علوم تربیتی

۵.سعید خلج زاده از واحد ساوه دکترای کشاورزی

۶.پژمان مرادی از واحد ساوه دکترای باغبانی

۷.مجتبی  یوسفی راد از واحد ساوه دکترای زراعت

۸.جواد نصر از واحد ساوه فوق لیسانس کشاورزی

۹.کیومرث امینی از واحد ساوه دکترای دامپزشکی

۱۰.خاطره  جماعت از واحد ساوه فوق لیسانس تربیت بدنی

۱۱.مژگان فرزامی سپهر از واحد ساوه دکترای زیست شناسی

۱۲.مریم سربلند از واحد ساوه فوق لیسانس ریاضی

۱۳.نورعلی ساجدی از واحد اراک دکترای زراعت

۱۴.حمیدرضا  احمدی از واحد ساوه فوق لیسانس سرامیک

۱۵.علیرضا  رحیمی از واحد اراک فوق لیسانس ادبیات نمایشی

۱۶.هادی یزدی از واحد اراک فوق لیسانس حسابداری

۱۷.رضا حجازی از واحد اراک فوق لیسانس گیاه پزشکی

۱۸.هادی شفیعی از واحد اراک دکترای شیمی

۱۹.احمد محمدی از واحد اراک دکترای ماشین آلات کشاورزی

۲۰.محمود مسعودپور از واحد اراک فوق لیسانس نرم افزار

۲۱.علی  اصلاحچی از واحد ساوه فوق لیسانس مکانیک

۲۲.حسین جمالی آشتیانی از واحد آشتیان دانشجوی دکترای جامعه شناسی

۲۳.محمود کهنسال از واحد اراک فوق لیسانس حسابداری

۲۴.داود  قاسمی از واحد ساوه

۲۵.حمید  روح پرور از واحد ساوه

۲۶.رضا  فهیمی از واحد ساوه

 

برنامه کارگاه هر سه گروه ـ که متعاقبا تفصیل آن اعلام خواهد شد ـ همزمان می باشد.

 

[ سه شنبه 1392/04/11 ] [ 22:7 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

قابل توجه متقاضیان شرکت در طرح ضیافت رمضان سال 92

تذکر ۱:

همکاران محترم اگر ابهام یا سؤالی داشتند می توانند

از قسمت "نظر دهید" ذیل همین یادداشت استفاده کنند

و سؤالات را مطرح و پاسخ دریافت نمایند.

تذکر ۲:

لطفاً فوری نظر نهایی خود را به همان سامانه ای که پیامک برایتان

ارسال شد و یا در قسمت "نظر بدهید" ذیل همین اطلاعیه اعلام فرمایید

به اطلاع می رساند بر اساس لیستی که حوزه معاونت محترم آموزشی

دانشگاه به دفترهم اندیشی و معاونت فرهنگی ارائه نموده است

آن دسته از همکاران متقاضی شرکت در طرح ضیافت اندیشه 

که در اولویت قرار گرفته اند مشخص گردید و برای آنان

پیامک ارسال شده است.

لذا توجه این عزیزان را به نکات زیرجلب می کند:

۱.پذیرش در هتل روز جمعه مورخ ۲۱ تیرماه مصادف با سوم رمضان از

ساعت ۱۴ خواهد بود. همچنین پایان برنامه و زمان ترک هتل و

تحویل اتاقها ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۳۱ تیرماه

مصادف با ۱۳ رمضان خواهد بود.

۲.تهیه بلیط ایاب و ذهاب و انتخاب نوع وسیله ایاب و ذهاب با خود

استادان محترم شرکت کننده در طرح ضیافت خواهد بود.

البته همکاران محترم به گونه ای نسبت به تهیه بلیط اقدام کنند که

در تمام برنامه های طرح حضور داشته باشند.

ضمنا با توجه به آنکه مقرر شده است هزینه استادان شرکت کننده

در این طرح با دانشگاه باشد لذا هزینه ایاب و ذهاب

 استاد صرف نظر از آنکه از چه وسیله نقلیه ای استفاده کرده است

تا ۷۰ هزار تومان برای وی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۳.قبل از عزیمت به مشهد مقدس و طی هفته آینده نشستی در محل

واحد برگزار خواهد شد که بخشی از کارگاه های مورد نظر محسوب

می شود و حضور همکاران متقاضی شرکت در طرح ضیافت

در آن جلسه الزامی است.

تاریخ و ساعت و محل برگزاری جلسه از طریق پیامک به اطلاع خواهد رسید.

تذکر مجدد:

لطفاً فوری نظر نهایی خود را به همان سامانه ای که پیامک برایتان

ارسال شد و یا در قسمت "نظر بدهید" ذیل همین اطلاعیه اعلام فرمایید

۴.فقط برای همکارانی گواهی گذراندن هر یک از موضوعات 

صادر خواهد شد که در کلیه برنامه های آن حضور و مشارکت داشته باشند.

۵.براساس اعلام معاونت فرهنگی دانشگاه محل اقامت همکاران

محترم در مشهد مقدس هتل آپارتمان قصر آیدین به نشانی:

خیابان امام رضا(ع) - امام رضا 19 - سه راه اول دست راست، هتل

آپارتمان قصر آیدین خواهد بود.

مشخصات بیشتر را در سایت زیر بینید:

http://www.ghasraidinhotel.com/

۶.عناوین کارگاه هایی که برای هر یک از همکاران در نظر گرفته شده

 دو موضوع از

موضوعات زیر خواهد بود:

۱.اخلاق حرفه ای

۲.تاریخ علم و تمدن اسلامی

۳.معرفت شناسی اسلامی

۴.اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی

 

فوری ـ فوری ـ مهم

 ۷.همکارانی که شرکت آنان در طرح ضیافت قطعی شده است

علاوه بر اعلام از طریق سامانه پیامکی حداکثر

تا تاریخ ۴ تیر ماه باید با مراجعه به سایت

www.hamandishi.net

و کلیلک کردن روی آیکن "ثبت نام ضیافت اندیشه استادان"

نسبت به درج اطلاعات خود و ثبت نام اقدام فرمایند. ضمنا یادآور می شود

درج اطلاعات و ثبت نام در سایت مذکور از سوی همکارانی که با عنایت

به لیست ارائه شده از سوی معاونت محترم آموزشی در اولویت

شرکت در این طرح قرار نگرفتند هیچگونه حقی را برای آنان ایجاد

نخواهد کرد.

۸.بر اساس اعلام معاونت محترم آموزشی همکاران محترم واحد اراک

که قبلا حداقل یک بار در طرح دانش افزایی شرکت داشته اند

(رمضان سال ۹۰ و رمضان سال ۹۱ و بهمن ماه ۹۱) اولویت شرکت

در این مرحله را ندارند. خواهشمند است همکاران ارجمند این نکته را

مد نظر داشته باشند و از ثبت نام خودداری فرمایند. 

تذکر مجدد:

لطفاً فوری نظر نهایی خود را به همان سامانه ای که پیامک برایتان

ارسال شد و یا در قسمت "نظر بدهید" ذیل همین اطلاعیه اعلام فرمایید

[ یکشنبه 1392/04/02 ] [ 15:35 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

 

به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه کارگاه های دانش افزایی مرحله جدید

در بهمن ماه جاری در اراک و مشهد مقدس برگزار می شود به شرح زیر

اعلام می گردد:

سه شنبه ۳/بهمن/۹۱ ساعت ۸:۱۵ تا ۹ با حضور کلیه استادان ـ

افتتاحیه و جلسه هماهنگی ـ مجتمع قنات سالن اجتماعات دکتر شریف ـ

مجری دکتر حیدری

اسامی هر یک از دو گروه الف و ب در این جلسه اعلام خواهد شد.

*****************

سه شنبه ۳/بهمن/۹۱ ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ کارگاه معرفت شناسی اسلامی

 گروه الف 

مجتمع قنات ـ ساختمان آیت الله اراکی ـ دفتر نهاد ـ مجری کارگاه دکتر رضایی

*****************

 سه شنبه ۳/بهمن/۹۱ ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ کارگاه معرفت شناسی اسلامی

گروه ب

مجتمع قنات ـ ساختمان دانشکده علوم پزشکی ـ طبقه سوم سالن جلسات ـ

مجری کارگاه دکتر مظفری

****************

سه شنبه ۳/بهمن/۹۱ ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ کارگاه معرفت شناسی اسلامی

گروه الف 

مجتمع قنات ـ ساختمان آیت الله اراکی ـ دفتر نهاد ـ مجری کارگاه دکتر رضایی

*****************

 سه شنبه ۳/بهمن/۹۱ ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۱۵ کارگاه معرفت شناسی

اسلامی گروه ب

مجتمع قنات ـ ساختمان دانشکده علوم پزشکی ـ طبقه سوم سالن جلسات ـ

مجری کارگاه دکتر مظفری

****************

 سه شنبه ۳/بهمن/۹۱ ساعت ۱۲:۱۵ پایان برنامه این روز

********************************************

برنامه روز چهارشنبه ۴ بهمن

چهارشنبه ۴/بهمن/۹۱ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ کارگاه معرفت شناسی اسلامی

 گروه الف 

مجتمع قنات ـ ساختمان آیت الله اراکی ـ دفتر نهاد ـ مجری کارگاه دکتر رضایی

*****************

 چهارشنبه ۴/بهمن/۹۱ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ کارگاه معرفت شناسی اسلامی

گروه ب

مجتمع قنات ـ ساختمان دانشکده علوم پزشکی ـ طبقه سوم سالن جلسات ـ

مجری کارگاه دکتر مظفری

****************

چهارشنبه ۴/بهمن/۹۱ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ کارگاه معرفت شناسی اسلامی

گروه الف 

مجتمع قنات ـ ساختمان آیت الله اراکی ـ دفتر نهاد ـ مجری کارگاه دکتر رضایی

*****************

 چهارشنبه ۴/بهمن/۹۱ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ کارگاه معرفت شناسی اسلامی

 گروه ب

مجتمع قنات ـ ساختمان دانشکده علوم پزشکی ـ طبقه سوم سالن جلسات ـ

مجری کارگاه دکتر مظفری

****************

چهارشنبه ۴/بهمن/۹۱ ساعت ۱۲ نماز و ناهار 

****************

چهارشنبه ۴/بهمن/۹۱ ساعت ۱۴ تا  ۱۵:۳۰ کارگاه اخلاق علمی و حرفه ای

 گروه الف 

مجتمع قنات ـ ساختمان دانشکده علوم پزشکی ـ طبقه سوم سالن جلسات ـ

مجری کارگاه دکتر حیدری

*****************

 چهارشنبه ۴/بهمن/۹۱ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ کارگاه اخلاق علمی و حرفه ای

 گروه ب

مجتمع قنات ـ ساختمان آیت الله اراکی ـ دفتر نهاد ـ مجری کارگاه دکتر ایمانی مقدم

**************** 

[ دوشنبه 1391/11/02 ] [ 8:11 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

 به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

می رساند، از طرف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در

دانشگاه های استان مرکزی نامه ای به مضمون زیر برای

رؤسای محترم دانشگاه های استان ارسال شده است که از جمله

آنها رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی اراک می باشد و برابر

پیگیری های به عمل آمده، اعلام اسامی متقاضیان واحد اراک

به معاونت محترم آموزشی و از آن طریق هم به رؤسای محترم

دانشکده ها ارجاع شده است، لذا آن دسته از اعضای هیئت

علمی تمام وقت دانشگاه که قبلا در این دوره ها شرکت

نداشته اند، جهت اعلام آمادگی می توانند به رؤسای محترم

دانشکده های ذی ربط مراجعه کنند. 

متن نامه ارسالی به رؤسای دانشگاه های استان

باسلام و احترام، از آنجا که بر اساس بند 9 از ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای

هیأت علمی دانشگاه ها شرکت آنان در کارگاه های دانش افزایی مطرح شده است،

لذا جهت بهره مندی اعضای هیأت علمی تمام وقت از امتیازات فعالیت های فرهنگی،

تربیتی و اجتماعی، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان

مرکزی آمادگی دارد نسبت به برگزاری کارگاه های دانش افزایی در دو ماده

«اصول تعلیم و تربیت اسلامی» و «تاریخ علم و تمدن اسلامی»

با عنایت به نکات زیر اقدام نماید.

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به معرفی اعضای هیأت علمی متقاضی

جهت شرکت در این کارگاه ها در اسرع وقت اقدام فرمایید. بدیهی است با توجه

به محدودیت پذیرش، دانشگاه هایی در اولویت هستند که اسامی را زودتر

منعکس نمایند.

1.زمان برگزاری هفته دوم بهمن ماه سال جاری

2.مکان برگزاری مشهد مقدس

3.مدت دوره در مشهد مقدس 4 الی 5 روز

4.نشست مقدماتی یک روزه نیز قبل از عزیمت به مشهد مقدس، در اراک برگزار خواهد

شد و حضور متقاضیان در این نشست هم الزامی است.

5.کلیه هزینه های اجرای طرح از سوی دفتر نهاد محاسبه و بر اساس سرانه هر شرکت

کننده بر عهده دانشگاه مربوط خواهد بود.

6.اسامی اعضای هیأت علمی به ترتیب اولویت ارسال شود تا با عنایت به محدودیت پذیرش

به نسبت سهمیه هر دانشگاه به همان ترتیب مذکور از سوی دانشگاه انتخاب شود.

7.کسانی که در این مرحله در اولویت قرار نگیرند در مراحل بعدی در اولویت قرار خواهند

 گرفت.

8.آندسته از اعضای هیأت علمی که در مراحل قبلی برگزاری کارگاه های دانش افزایی

(یعنی سالهای ۹۰ و ۹۱) شرکت داشته اند با توجه به تکراری بودن موضوعات 

کارگاه در این مرحله نباید شرکت کنند.

9.گواهی پایان دوره فقط برای استادانی صادر خواهد شد که در کلیه جلسات و برنامه های

دوره شرکت کنند. 

 

[ یکشنبه 1391/10/10 ] [ 18:43 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

 

صورتجلسه شورای هم اندیشی

 روز و تاریخ جلسه:       روز یکشنبه 23 مهر ماه 1391

ساعت برگزاری جلسه:     14 الی 16

اعضای حاضر در جلسه: رییس دفتر نهاد استان، رییس دانشگاه آزاد اسلامی اراک،

دبیر هم اندیشی، رؤسای دانشکده های کشاورزی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی،

مدیریت، علوم انسانی، رئیس آموزشکده سما، مدیر گروه معارف اسلامی،

دکترهادوی، رابطان هم اندیشی در دانشکده های کشاورزی، فنی و مهندسی و

آموزشکده سما و دکتر صالحی نماینده دانشکده علوم پایه.

محل برگزاری جلسه: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی

استان مرکزی ـ اراک

دستور کار جلسه: بررسی و تصویب پیشنهادهای رؤسای دانشکده ها در خصوص

نشست های هم اندیشی در هر دانشکده در نیمسال اول 92-91

پیرو جلسه شورای هم اندیشی در تاریخ 5 مهر 1391 و با عنایت به پیشنهادهای

رؤسای دانشکده ها موضوعات زیر برای دانشکده های ذیل الذکر جهت برگزاری

نشست های علمی هم اندیشی با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه در اولویت

قرار گرفته است و مقرر گردید رؤسای دانشکده ها برنامه تفصیلی هر یک از نشست ها

را به دفتر هم اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد اراک ارائه تا با

هماهنگی های آن دفتر نشست مورد نظر از سوی دانشکده ها برگزار گردد.

دانشکده علوم انسانی: کنترل جمعیت، فرصتها و تهدیدها

دانشکده فنی و مهندسی: اینترنت ملی و جایگاه آن

دانشکده کشاورزی: امنیت و مدیریت آب و غذا با عنایت به تحریمها

دانشکده مدیریت: الگوی مصرف در اقتصاد مقاومتی

دانشکده علوم پایه: نقش و جایگاه قوانین و مقررات پژوهشی در تولید علم

آموزشکده عالی سما: نقش استادان و مدیریت دانشگاه ها در تقویت انگیزه های علمی

و فرهنگی دانشجویان

گروه معارف اسلامی: مبانی دینی اقتصاد مقاومتی

دانشکده علوم پزشکی: متعاقباً از سوی رئیس دانشکده پیشنهاد خواهد شد.

مقرر گردید نشستهای مصوب با هماهنگی دفتر هم اندیشی واحد برگزار گردد تا امکان

و زمینه صدور گواهی برای استادان شرکت کننده در آنها مهیا گردد.

[ یکشنبه 1391/08/14 ] [ 10:9 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

اطلاعیه

برگزاری نشست هم اندیشی دانشکده علوم انسانی

به اطلاع همکاران محترم به ویژه اعضای محترم هیئت علمی

(تمام وقت) دانشگاه می رساند

نشست علمی هم اندیشی با موضوع

«کاهش جمعیت تهدیدها و فرصت ها»

در آذرماه ۹۱ برگزار می شود.

تاریخ دقیق و محل برگزاری و سایر اطلاعات تکمیلی 

متعاقبا اعلام خواهد شد.

[ سه شنبه 1391/08/09 ] [ 16:2 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

برنامه کارگاه های دانش افزایی طرح ضیافت اندیشه

مشهد مقدس ـ مردادماه 91

 روی ادامه مطلب کلیک فرمایید


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 1391/05/04 ] [ 21:46 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]

استادان محترم شرکت کننده در کارگاه های آموزشی دانش افزایی با عنوان

(طرح ضیافت) می توانند نسبت به تدوین مقالات علمی در محورهای پیوست

اقدام و به دفتر هم اندیشی ارائه تا پس از بررسی نسبت به برگزاری نشستهای

علمی جهت ارائه مقالات از سوی نویسندگان در طول نیمسال

اول ۹۲ - ۹۱ اقدام گردد.

لازم به ذکر است اگر استادی موضوع دیگری را در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی

و تاریخ تمدن اسلامی مد نظر دارد مراتب را به ایمیل دفتر هم اندیشی

دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی منعکس تا مورد بررسی قرار گرفته

و نتیجه به پیشنهاد دهنده منعکس گردد. 

(جهت اطلاع از محورهای مورد نظر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1391/04/22 ] [ 20:42 ] [ دبیرهم اندیشی ] [ ]
درباره وبلاگ

دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان مرکزی، جهت تسهیل در اطلاع رسانی و زمینه سازی ارتباط بیشتر بین استادان و نخبگان دانشگاهی استان مرکزی اقدام به راه اندازی این وبلاگ نموده است.
امکانات وب
تماس با ما